משתנה קצרה כניסת מים עליונה לבן ארכיטקט

מקט :
מודל :
צבע :
מפרט טכני להורדה