מתלה למגבת כפול ניקל מינימקס

מקט :
מודל :
צבע :
מפרט טכני להורדה