ממוריה כ.שולחני עגול לבן מט 50 ס"מ

מקט :
מודל :
צבע :
מפרט טכני להורדה