ממוריה כ.שולחני עגול 40 לבן Infinit

מקט :
מודל :
צבע :
מפרט טכני להורדה