ממוריה מ.אסלה לבן מט ס.שקטה מתפרק

מקט :
מודל :
צבע :
מפרט טכני להורדה