כיור חדר שירות לבן- ארכיטקט

מקט :
מודל :
צבע :
מפרט טכני להורדה