משתנה עגול כניסת מים עליונה אס S20

מקט :
מודל :
צבע :
מפרט טכני להורדה