סדרת ,Equal שעוצבה על ידי קלאודיו בליני בשיתוף עם צוות העיצוב של VitrA יוצרת חדר אמבטיה עם אופי מיוחד.
הפשטות כגישה עיצובית היא דרכה של האנושות ליצור איזון באנדרלמוסיה העירונית. היא יוצרת הרמוניה על ידי
מתן מענה לצרכים ולסוגי אופי שונים ומרחיקה את הרעש. יש להתייחס לפשטות כאל תוצאה של תחכום נועז.
הקולקציה משלבת חומרים קרים וחמים – חרס לצד עץ. בקולקציה משולבים גם אלמנטים של מתכת שחורה,
אשר נותנים משנה תוקף למהות הנצחית של הקולקציה.