אלגל - קטלוג ריהוט אמבטיה | כיורים | מראות

מעצבים מחר טוב י ותר D e s i g n a B e t t e r To m o r r o w אנו באלגל מחויבים לאתגרים המשותפים של האנושות. בעידן השפע והתחלופה המהירה אנו פועלים כדי להעניק ולטפח מחר טוב יותר באמצעות פיתוח מוצרים ייחודיים, עיצובים חדשניים ופתרונות טכנולוגיים מתקדמים תוך מאמץ להגן על כדור הארץ ולשמר את משאביו. כחלק מקו מנחה זה, חרטנו על דגלנו את ערך איכות המוצר כערך עליון על מנת לייצר מוצרים איכותיים ועמידים יותר לאורך שנים. ואנו מחויבים לשימוש בחומרי גלם באיכות בלתי מתפשרת. חברת הצבע המובילה בישראל, כשותפה לדרך וביחד אנו בחרנו בחברת צוותי מומחים אל חדר האמבטיה שלכם. למרחב החיים האינטימי ביותר - מכניסים את הצבע משתי החברות, בחנו את הקולקציה לעומקה ואפיינו את מגוון הצבעים המדויק ביותר. בקולקציית הארונות החדשה נותנת מענה לכל בחירת פלטת הגוונים של על מנת שתוכלו ליהנות ממוצרים שיכניסו לכם סטייל וצבע לחיים. סגנונות העיצוב. I S 0 5 4 1 I S 0 5 6 0 N T C 0 1 3 N T C 0 8 1 N T C 0 9 3 א ל ו ן I S 0 1 47 N T C 0 5 2 I S 0 5 3 5 I S 0 49 7 EXTRA WHI TE EXTRA BLACK

1 2 / 1 5 1 8 / 2 1 1 6 / 1 7 2 2 / 2 3 2 8 / 3 1 2 4 / 2 7 3 2 / 3 3 3 8 / 3 9 3 4 / 3 7 4 1 / 4 0 4 5 / 4 2 4 5 / 4 2 רוט גרוב נטילה רוט גרוב רוט קלאסיק נטילה רוט קלאסיק ן׳ויז משולב תלוי ן׳ויז משולב עומד ן׳ויז ארון נטילה ן׳ויז ארון שירות הום תלוי מגירות הום ארון עומד הום ארון עומד ן׳ויז תלוי מגירות

6 0 / 6 3 6 4 / 6 7 6 0 / 6 1 6 8 / 6 9 7 4 / 7 7 7 0 / 7 3 5 3 / 5 2 5 6 / 5 9 5 5 / 5 4 מגירות ותא 2 תלוי דרים ארון שירות דרים 4 7 / 4 6 5 1 / 5 0 4 9 / 4 8 ארט תלוי מגירות ארט ארון שירות סיקרט תלוי מגירה ותא הום ארון עומד הום נטילה הום ארון שירות אושן תלוי שתי מגירות אושן מגירות ודלת 2 תלוי מיד וואי תלוי מגירות מיד וואי תלוי דלתות

8 8 / 8 9 8 2 / 8 3 9 2 / 9 3 8 6 / 8 7 9 0 / 9 1 8 4 / 8 5 9 4 / 9 5 9 8 / 1 0 1 9 6 / 9 7 מיה מיה נטילה ניו סטייל תלוי דלתות עומד דלתות ניו פרו מינימל עץ מינימל אבונייט מיד וואי נטילה מיד וואי שירות ספרינג מגירות עומד ALLIN1 7 8 / 8 1 7 8 / 8 1 7 8 / 8 1 עומד מיד וואי מיד וואי עומד מיד וואי עומד

1 0 6 / 1 1 1 כיורים אינטגרלים ומשטחים 1 3 0 / 1 4 5 כיורים מונחים ויטרה 1 1 6 / 1 2 3 כיורים מונחים 1 7 0 / 1 7 7 כיורי מטבח 1 8 0 / 1 9 7 מראות 1 2 4 / 1 2 5 כיורים מונחים חרס טראצו 1 0 2 שדרו ג משטחים 1 1 3 משטחים לכיורים מונחים 1 4 8 / 1 6 7 כיורים עומדים 1 0 3 ק ו ב י ה Box 1 6 0 / 1 6 3 פלורל אביזרים משלימים 1 2 6 / 1 2 9 כיורים מונחים בטון

ריהוט אמבטיה B a t h r o om F u r n i t u r e

1 2 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ d w h מ״ס 6 0 / 8 0 / 1 0 0 ר ו חב w מ״ס 4 7 ע ו מק d מ״ס 6 7 ג ו ב ה h ל ב ן מט אפור בהיר י ר ו ק נ ו ר ד י כחול כהה ש"ח 125 ידיות: לבן מט/ניקל מחיר לידית פרזול: טריקה שקטה Bathroom Furniture

1 3 רוט גרוב R o o t G r o o v e ח ״ש 3 , 9 9 0 6 0 / 4 7 / 6 7 ח ״ש 4 , 3 9 0 8 0 / 4 7 / 6 7 ח ״ש 4 , 6 8 0 1 0 0 / 4 7 / 6 7 ידיות בצבע שחור מט + המחיר כולל כיור אינטגרלי 2022 השקת קולקציית רוט - אוגוסט ר י ה ו ט אמ ב ט י ה

1 4 Bathroom Furniture המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Ma t t w h i t e Ma t t f i j o r d g r e e n Ma t t l i g h t g r e y Ma t t d a r k b l u e

1 5 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה Ma t t d a r k b l u e

1 6 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ל ב ן מט אפור בהיר כחול כהה מ״ס 4 5 ר ו חב w מ״ס 2 9 ע ו מק d מ״ס 5 8 ג ו ב ה h d w h ש"ח 125 י ד י ות : ל ב ן מט/ נ י קל מח י ר ל י ד ית פר ז ו ל : טר י קה שקטה Bathroom Furniture י ר ו ק נ ו ר ד י

1 7 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה נטילה רוט גרוב R o o t G r o o v e ידיות בצבע שחור מט + המחיר כולל כיור אינטגרלי ח ״ש 2 , 0 5 0 4 5 / 2 9 / 5 8 2022 השקת קולקציית רוט - אוגוסט פתיחה: ימין בלבד

1 8 d w h מ״ס 6 0 / 8 0 / 1 0 0 ר ו ח ב w מ״ס 4 7 ע ו מק d מ״ס 6 7 ג ו ב ה h ל ב ן מט אפור בהיר כחול כהה ש"ח 125 ידי ות: לבן מט/נ יקל מחיר לידית פרז ול : טריקה שקטה המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture י ר ו ק נ ו ר ד י

1 9 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה רוט קלאסיק R o o t C l a s s i c ידיות בצבע שחור מט + המחיר כולל כיור אינטגרלי ח ״ש 3 , 9 9 0 6 0 / 4 7 / 6 7 ח ״ש 4 , 3 9 0 8 0 / 4 7 / 6 7 ח ״ש 4 , 6 8 0 1 0 0 / 4 7 / 6 7 2022 השקת קולקציית רוט - אוגוסט

2 0 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Ma t t w h i t e Ma t t f i j o r d g r e e n Ma t t l i g h t g r e y Ma t t d a r k b l u e Bathroom Furniture

2 1 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה Ma t t w h i t e

2 2 ל ב ן מט אפור בהיר כחול כהה מ״ס 4 5 ר ו ח ב w מ״ס 2 9 ע ו מק d מ״ס 5 8 ג ו ב ה h h d w Bathroom Furniture ש"ח 125 י ד י ות : ל ב ן מט/ נ י קל מח י ר ל י ד ית פר ז ו ל : טר י קה שקטה י ר ו ק נ ו ר ד י

2 3 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה נטילה רוט קלאסיק R o o t C l a s s i c ח ״ש 2 , 0 5 0 4 5 / 2 9 / 5 8 ידיות בצבע שחור מט + המחיר כולל כיור אינטגרלי 2022 השקת קולקציית רוט - אוגוסט פתיחה: ימין בלבד

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 2 4 גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: Orchard/DTC פרזול: טריקה שקטה, שליפה מלאה ידיות לבחירה: זהב מט / שחור מט/ ניקל מוברש ל ב ן אפ ו ר פ ו ד ר ה ט רק ו טה כ ח ו ל י ר ו ק מ״ס 6 0 / 8 0 / 1 0 0 / 1 2 0 ר ו חב w מ״ס 4 5 ע ו מק d מ״ס 5 6 ג ו ב ה h d w h

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 2 5 ן׳ויז V i s i o n ח ״ש 2 , 8 5 0 6 0 / 4 5 / 6 0 ח ״ש 3 , 5 9 0 8 0 / 4 5 / 6 0 ח ״ש 4 , 0 9 0 1 0 0 / 4 5 / 6 0 ח ״ש 4 , 9 9 0 1 2 0 / 4 5 / 6 0 תלוי מגירות המחיר כולל כיור אינטגרלי ירדן

2 6 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture

2 7 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה

2 8 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ w h d מ״ס 8 0 / 1 0 0 / 1 2 0 ר ו חב w מ״ס 4 5 ע ו מק d מ״ס 6 0 ג ו ב ה h גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: Orchard/DTC פרזול: טריקה שקטה, שליפה מלאה ידיות לבחירה: זהב מט / שחור מט/ ניקל מוברש ל ב ן אפ ו ר פ ו ד ר ה ט רק ו טה כ ח ו ל י ר ו ק Bathroom Furniture

2 9 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה ח ״ש 3 , 8 9 0 8 0 / 4 5 / 6 0 ח ״ש 4 , 3 9 0 1 0 0 / 4 5 / 6 0 ח ״ש 5 , 6 9 0 1 2 0 / 4 5 / 6 0 ן׳ויז V i s i o n המחיר כולל כיור אינטגרלי ירדן משולב תלוי

3 0 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture

3 1 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה

3 2 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ d w h מ״ס 8 0 / 1 0 0 / 1 2 0 ר ו חב w מ״ס 4 5 ע ו מק d מ״ס 7 8 ג ו ב ה h גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: Orchard/DTC פרזול: טריקה שקטה, שליפה מלאה ידיות לבחירה: זהב מט / שחור מט/ ניקל מוברש רגליים לבחירה: זהב מט / שחור מט ל ב ן אפ ו ר פ ו ד ר ה ט רק ו טה כ ח ו ל י ר ו ק Bathroom Furniture

3 3 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה ח ״ש 4 , 4 4 0 8 0 / 4 5 / 7 8 ח ״ש 4 , 9 7 0 1 0 0 / 4 5 / 7 8 ח ״ש 6 , 3 8 0 1 2 0 / 4 5 / 7 8 ן׳ויז V i s i o n משולב עומד ס"מ אלון 3.5 המחיר כולל משטח בוצ'ר * לא ניתן להתקנה עם כיור אינטגרלי

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 3 4 מ״ס 5 0 ר ו חב w מ״ס 2 8 ע ו מק d מ״ס 5 0 ג ו ב ה h d w h גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: ידיות לבחירה: זהב מט / שחור מט/ ניקל מוברש פרזול: טריקה שקטה ל ב ן אפ ו ר פ ו ד ר ה ט רק ו טה כ ח ו ל י ר ו ק

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 3 5 ארון נטילה ח״ש 1 , 8 9 0 5 0 / 2 8 / 5 0 ן׳ויז V i s i o n ח״ש 2 2 0 5 0 / 2 8 . 5 תוספת שדרוג למשטח בוצ'ר אלון ח״ש 4 8 0 7 5 /5 0 ו י ז ' ן מ ר אה מס ג רת דקה המחיר כולל כיור אינטגרלי פתיחה ימין בלבד

3 6 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture

3 7 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה

3 8 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ מ״ס 4 0 ר ו חב w מ״ס 3 0 ע ו מק d מ״ס 1 2 0 ג ו ב ה h d w ל ב ן אפ ו ר פ ו ד ר ה ט רק ו טה כ ח ו ל י ר ו ק גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: ידיות לבחירה: זהב מט / שחור מט / ניקל מוברש פרזול: טריקה שקטה Bathroom Furniture

3 9 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה ן׳ויז V i s i o n ארון שירות ח״ש 2 , 8 9 0 4 0 / 3 0 / 1 2 0 ח״ש 9 6 0 ת ו ספת ל ק ו ב י ה שחור מט/לבן מט/א ל ו ן / א ג ו ז

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 4 0 d w h מ״ס 6 0 / 8 0 / 1 0 0 / 1 2 0 ר ו חב w מ״ס 4 5 ע ו מק d מ״ס 6 0 ג ו ב ה h ל ב ן אפ ו ר תכ לת א ב ן גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: פרזול: טריקה שקטה, שליפה מלאה ידיות לבחירה: זהב מט / שחור מט / ניקל מוברש

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 4 1 הום H o m e ח ״ש 2 , 5 9 0 6 0 / 4 5 / 6 0 ח ״ש 3 , 0 9 0 8 0 / 4 5 / 6 0 ח ״ש 3 , 4 9 0 1 0 0 / 4 5 / 6 0 ח ״ש 4 , 0 9 0 1 2 0 / 4 5 / 6 0 תלוי מגירות המחיר כולל כיור אינטגרלי ירדן

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 4 2 ל ב ן אפ ו ר תכ לת א ב ן גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: פרזול: טריקה שקטה, שליפה מלאה ידיות לבחירה: זהב מט / שחור מט / ניקל מוברש רגליים לבחירה: זהב מט / שחור מט מ״ס 8 0 ר ו חב w מ״ס 4 5 ע ו מק d מ״ס 8 7 ג ו ב ה h מ״ס 6 0 ר ו חב w מ״ס 4 5 ע ו מק d מ״ס 8 7 ג ו ב ה h d w h d w h

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 4 3 הום H o m e ח ״ש 2 , 6 8 0 6 0 / 4 5 / 8 7 ח ״ש 3 , 5 9 0 8 0 / 4 5 / 8 7 ארון עומד המחיר כולל כיור אינטגרלי ירדן

4 4 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture

4 5 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 4 6 גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: פרזול: טריקה שקטה, שליפה מלאה ידיות לבחירה: זהב מט / שחור מט / ניקל מוברש רגליים לבחירה: זהב מט / שחור מט d w h מ״ס 1 0 0 / 1 2 0 ר ו ח ב w מ״ס 4 5 ע ו מק d מ״ס 8 7 ג ו ב ה h ל ב ן אפ ו ר תכ לת א ב ן

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 4 7 הום H o m e ח ״ש 3 , 9 5 0 1 0 0 / 4 5 / 8 7 ח ״ש 4 , 6 5 0 1 2 0 / 4 5 / 8 7 ארון עומד המחיר כולל כיור אינטגרלי ירדן

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 4 8 מ״ס 5 0 ר ו חב w מ״ס 2 8 ע ו מק d מ״ס 5 0 ג ו ב ה h d w h גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: ידיות לבחירה: זהב מט / שחור מט / ניקל מוברש פרזול: טריקה שקטה ל ב ן אפ ו ר תכ לת א ב ן

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 4 9 הום H o m e ח״ש 1 , 5 5 0 5 0 / 2 8 / 5 0 נטילה המחיר כולל כיור אינטגרלי ירדן ח״ש 2 2 0 5 0 / 2 8 . 5 תוספת שדרוג למשטח בוצ'ר אלון ח״ש 4 8 0 7 5 /5 0 ה ו ם מ ר אה מס ג רת פתיחה ימין בלבד

5 0 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ מ״ס 4 0 ר ו חב w מ״ס 3 0 ע ו מק d מ״ס 1 2 0 ג ו ב ה h d w ל ב ן אפ ו ר תכ לת א ב ן גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: ידיות לבחירה: זהב מט / שחור מט / ניקל מוברש פרזול: טריקה שקטה Bathroom Furniture

5 1 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה ארון שירות הום H o m e ח״ש 2 , 9 5 0 4 0 / 3 0 / 1 2 0 פתיחה שמאל /ימין ח״ש 9 6 0 ת ו ספת ל ק ו ב י ה שחור מט/לבן מט/א ל ו ן / א ג ו ז

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 5 2 מ״ס 8 0 / 1 0 0 / 1 2 0 ר ו חב w מ״ס 4 5 ע ו מק d מ״ס 6 0 ג ו ב ה h d w h גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: מסגרת ארון: פורניר אלון Orchard/DTC פרזול: טריקה שקטה, שליפה מלאה ל ב ן א ל ו ן שח ו ר א ל ו ן

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 5 3 ארט A r t ארון תלוי מגירות עם מסגרת ח ״ש 3 , 8 8 0 8 0 / 4 5 / 6 0 ח ״ש 4 , 8 9 0 1 0 0 / 4 5 / 6 0 ח ״ש 5 , 8 5 0 1 2 0 / 4 5 / 6 0

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 5 4 d w גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: מסגרת ארון: פורניר אלון פרזול: טריקה שקטה ל ב ן א ל ו ן שח ו ר א ל ו ן מ״ס 4 0 ר ו חב w מ״ס 3 5 ע ו מק d מ״ס 1 6 0 ג ו ב ה h

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 5 5 ארון שירות תלוי עם מסגרת ארט A r t ח״ש 4 , 1 6 0 4 0 / 3 5 / 1 6 0

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 5 6 ל ב ן א ל ו ן גרפיט אלון שחור אלון d w h מ״ס 8 0 / 1 0 0 / 1 2 0 ר ו חב w מ״ס 4 5 ע ו מק d מ״ס 5 8 ג ו ב ה h גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: מסגרת ארון: פורניר אלון Orchard/DTC פרזול: טריקה שקטה, שליפה מלאה

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 5 7 סיקרט S e c r e t ח ״ש 3 , 4 5 0 8 0 / 4 5 / 5 8 ח ״ש 4 , 1 9 0 1 0 0 / 4 5 / 5 8 ח ״ש 4 , 6 9 0 1 2 0 / 4 5 / 5 8 תא פתוח + תלוי מגירה המחיר כולל כיור אינטגרלי ירדן

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 5 8

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 5 9

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 6 0 ח ״ש 3 , 9 0 0 ארון שירות ל ב ן א ל ו ן גרפיט אלון שחור אלון פודרה אלון d w h מ״ס 8 0 / 1 0 0 / 1 2 0 ר ו חב w מ״ס 4 5 ע ו מק d מ״ס 6 0 ג ו ב ה h d w h מ״ס 4 0 ר ו ח ב w מ״ס 3 5 ע ו מק d מ״ס 1 4 0 ג ו ב ה h גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: מסגרת ארון: פורניר אלון Orchard/DTC פרזול: טריקה שקטה, שליפה מלאה

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 6 1 דרים D r e a m ח ״ש 3 , 7 2 0 8 0 / 4 5 / 6 0 ח ״ש 3 , 8 4 0 1 0 0 / 4 5 / 6 0 ח ״ש 4 , 4 9 0 1 2 0 / 4 5 / 6 0 תא פתוח + תלוי שתי מגירות ר לבחירה׳המחיר כולל כיור אינטגרלי ירדן או בוצ לא ניתן להתקנה עם כיורים אינטגרליים אבונייט הייקו /הוואי

6 2 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture

6 3 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 6 4 מ״ס 6 0 / 8 0 ר ו חב w מ״ס 4 5 ע ו מק d מ״ס 5 6 ג ו ב ה h d w h גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: מסגרת ארון: פורניר אלון Orchard/DTC פרזול: טריקה שקטה, שליפה מלאה ל ב ן א ל ו ן שח ו ר א ל ו ן

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 6 5 אושן O c e a n ח ״ש 3 , 2 5 0 6 0 / 4 5 / 5 6 ח ״ש 3 , 5 8 0 8 0 / 4 5 / 5 6 ארון תלוי שתי מגירות המחיר כולל כיור אינטגרלי ירדן

6 6 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture

6 7 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה

6 8 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ מ״ס 1 0 0 / 1 2 0 ר ו חב w מ״ס 4 5 ע ו מק d מ״ס 5 6 ג ו ב ה h d w h גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: מסגרת ארון: פורניר אלון Orchard/DTC פרזול: טריקה שקטה, שליפה מלאה ל ב ן א ל ו ן שח ו ר א ל ו ן Bathroom Furniture

6 9 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה אושן O c e a n ח ״ש 4 , 2 5 0 1 0 0 / 4 5 / 5 6 ח ״ש 4 , 8 0 0 1 2 0 / 4 5 / 5 6 דלת + שתי מגירות המחיר כולל כיור אינטגרלי ירדן

7 0 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture d w h מ״ס 6 0 / 8 0 / 1 0 0 / 1 2 0 ר ו חב w מ״ס 4 5 ע ו מק d מ״ס 5 6 ג ו ב ה h שח ו ר אפ ו ר י ר ו ק א ב ן ל ב ן א ל ו ן גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי / פורניר אלון MDF חזית הארון: פרזול: טריקה שקטה, שליפה מלאה

7 1 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה פ ו ר נ י ר א ל ו ן ח ״ש 2 , 9 5 0 ח ״ש 3 , 3 9 0 ח ״ש 3 , 8 9 0 ח ״ש 4 , 4 8 0 צ ב ע אפ ו קס י ח ״ש 1 , 9 8 0 6 0 / 4 5 / 5 6 ח ״ש 2 , 2 0 0 8 0 / 4 5 / 5 6 ח ״ש 2 , 4 9 0 1 0 0 / 4 5 / 5 6 ח ״ש 3 , 5 8 0 1 2 0 / 4 5 / 5 6 מיד וואי M i d Wa y תלוי מגירות המחיר כולל כיור אינטגרלי ירדן

7 2 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture

7 3 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 7 4 מ״ס 8 0 / 1 0 0 ר ו חב w מ״ס 4 5 ע ו מק d מ״ס 5 6 ג ו ב ה h d w h שח ו ר אפ ו ר ל ב ן גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: Orchard/DTC פרזול: טריקה שקטה, שליפה מלאה

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 7 5 תלוי דלתות מיד וואי M i d Wa y ח ״ש 1 , 9 7 0 8 0 / 4 5 / 5 6 ח ״ש 2 , 3 5 0 1 0 0 / 4 5 / 5 6 המחיר כולל כיור אינטגרלי ירדן

7 6 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture

7 7 א ר ו נ ו ת אמ ב ט י ו ת

7 8 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 6 0 / 4 5 / 8 7 שת י ד לת ו ת ו מ ג י ר ה תחת ו נ ה 8 0 / 4 5 / 8 7 ד לת ו שת י מ ג י ר ו ת 1 0 0 / 4 5 / 8 7 שת י ד לת ו ת ו שת י מ ג י ר ו ת 1 2 0 / 4 5 / 8 7 שת י ד לת ו ת ו שת י מ ג י ר ו ת ל ב ן שח ו ר א ל ו ן גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי (שחור /לבן), פורניר אלון MDF חזית הארון: פרזול: טריקה שקטה, שליפה מלאה

7 9 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה מיד וואי M i d Wa y עומד פ ו ר נ י ר א ל ו ן ח ״ש 2 , 9 9 0 ח ״ש 3 , 7 5 0 ח ״ש 4 , 2 9 0 ח ״ש 4 , 6 5 0 צ ב ע אפ ו קס י ח ״ש 2 , 5 5 0 6 0 / 4 5 / 8 7 ח ״ש 3 , 2 9 0 8 0 / 4 5 / 8 7 ח ״ש 3 , 8 5 0 1 0 0 / 4 5 / 8 7 ח ״ש 4 , 4 8 0 1 2 0 / 4 5 / 8 7

8 0 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture

8 1 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה

8 2 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture שח ו ר אפ ו ר י ר ו ק א ב ן ל ב ן מ״ס 5 0 ר ו חב w מ״ס 2 8 ע ו מק d מ״ס 5 0 ג ו ב ה h d w h גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: פרזול: טריקה שקטה פתיחה: ימין בלבד

8 3 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה מיד וואי M i d Wa y ח״ש 1 , 6 7 0 5 0 / 2 8 / 5 0 נטילה המחיר כולל כיור אינטגרלי ח״ש 2 2 0 5 0 / 2 8 . 5 תוספת שדרוג למשטח בוצ'ר אלון

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 8 4 שח ו ר אפ ו ר י ר ו ק א ב ן ל ב ן א ל ו ן מ״ס 4 0 ר ו חב w מ״ס 3 5 ע ו מק d מ״ס 1 5 0 ג ו ב ה h d w גוף הארון: סנדוויץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: פרזול: טריקה שקטה

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 8 5 מיד וואי M i d Wa y ארון שירות ח״ש 2 , 3 9 0 צ ב ע אפ ו קס י ח״ש 2 , 7 5 0 פ ו ר נ י ר א ל ו ן 4 0 / 3 5 / 1 5 0

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 8 6 ס " מ 3 7 2 מ ג י ר ה ס " מ 2 8 1 מ ג י ר ה מ״ס 6 0 / 8 0 / 1 0 0 / 1 2 0 ר ו חב w מ״ס 4 6 ע ו מק d מ״ס 7 6 ג ו ב ה h d w h

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 8 7 ספרינג S p r i n g ח ״ש 3 , 4 5 0 6 0 / 4 6 / 7 6 ח״ש 3 , 9 5 0 8 0 / 4 6 / 7 6 ח ״ש 4 , 2 5 0 1 0 0 / 4 6 / 7 6 ח ״ש 4 , 8 5 0 1 2 0 / 4 6 / 7 6 בוצ'ר + ארון מגירות עומד [מגירת כביסה] בשילוב רגליים עץ

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 8 8 ל ב ן אפ ו ר א ל ו ן מ״ס 6 0 / 8 0 ר ו ח ב w מ״ס 3 9 ע ו מק d מ״ס 6 0 ג ו ב ה h d w h

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 8 9 מיה M i a ח ״ש 1 , 9 7 0 6 0 / 3 9 / 6 0 ח״ש 2 , 2 9 0 8 0 / 3 9 / 6 0 מראה + רגליים + *המחיר כולל כיור אינטגרלי צנטרום ALLIN1

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 9 0 מ״ס 4 0 ר ו ח ב w מ״ס 2 8 ע ו מק d מ״ס 6 0 ג ו ב ה h d w h ל ב ן אפ ו ר א ל ו ן

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 9 1 מיה M i a נטילה ח ״ש 1 , 5 9 0 4 0 / 2 8 / 6 0 מראה + רגליים + * המחיר כולל כיור אינטגרלי צנטרום ALLIN1

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 9 2 h מ״ס 6 0 / 8 0 / 1 0 0 ר ו חב w מ״ס 4 6 ע ו מק d מ״ס 4 8 ג ו ב ה h d w ל ב ן א ל ו ן 8 0 +6 0 ב מ י ד ו ת גוף הארון: סנדביץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: פרזול: צירי נירוסטה, טריקה שקטה

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 9 3 ניו סטייל N e w S t y l e ח ״ש 1 , 2 8 0 6 0 / 4 6 / 4 8 ח ״ש 1 , 4 9 0 8 0 / 4 6 / 4 8 ח ״ש 1 , 6 9 0 1 0 0 / 4 6 / 4 8 תלוי דלתות המחיר כולל כיור אינטגרלי ירדן

9 4 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture h מ״ס 6 0 / 8 0 / 1 0 0 ר ו חב w מ״ס 4 6 ע ו מק d מ״ס 8 7 ג ו ב ה h d w ל ב ן א ל ו ן 8 0 +6 0 ב מ י ד ו ת גוף הארון: סנדביץ איכותי צבוע אפוקסי צבוע אפוקסי MDF חזית הארון: פרזול: צירי נירוסטה, טריקה שקטה

9 5 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה ניו פרו N e w P r o ח ״ש 1 , 3 9 0 6 0 / 4 6 / 8 7 ח ״ש 1 , 5 9 0 8 0 / 4 6 / 8 7 ח ״ש 1 , 9 4 0 1 0 0 / 4 6 / 8 7 ארון עומד דלתות המחיר כולל כיור אינטגרלי ירדן

9 6 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture d w h ל ב ן שח ו ר א ל ו ן מ״ס 6 0 ר ו חב w מ״ס 3 5 ע ו מק d מ״ס 1 6 ג ו ב ה h

9 7 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה מינימל M i n i m a l עץ ח״ש 1 , 9 8 0 6 0 / 3 5 / 1 6 ר א ל ו ן׳ מ ד ף ל ב ן ו ב ו צ ר אל ו ן ׳מדף אל ו ן ו ב ו צ ר אלו ן ׳מדף שחור ובוצ ונטיל + כולל כיור דלהי לבן מט / שחור מט

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 9 8 ל ב ן שח ו ר d w h מ״ס 6 0 ר ו חב w מ״ס 3 5 ע ו מק d מ״ס 1 5 ג ו ב ה h

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 9 9 מינימל M i n i m a l אבונייט ח ״ש 3 , 2 2 0 ח ״ש 2 , 9 2 0 6 0 / 3 5 / 1 5 32 כולל כיור אבונייט קוטר משטח לבן + שחור משטח לבן + לבן

1 0 0 המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture

1 0 1 ר י ה ו ט אמ ב ט י ה

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture שדרוג משטחים 1 0 2 ח״ש 2 , 5 9 0 א ב ו נ י ט 6 1 הפ רש ל משטח ה י י ק ו ח״ש 2 , 6 8 0 א ב ו נ י ט 8 1 הפ רש ל משטח ה י י ק ו ח״ש 2 , 7 9 0 א ב ו נ י ט 1 0 1 הפ רש ל משטח ה י י ק ו ח״ש 2 , 8 6 0 א ב ו נ י ט 1 2 1 הפ רש ל משטח ה י י ק ו ח״ש 1 , 2 5 0 א ב ו נ י ט 6 1 הפ רש ל משטח ה ו ו א י ח״ש 1 , 3 5 0 א ב ו נ י ט 8 1 הפ רש ל משטח ה ו ו א י ח״ש 1 , 4 5 0 א ב ו נ י ט 1 0 1 הפ רש ל משטח ה ו ו א י ח״ש 1 , 5 5 0 א ב ו נ י ט 1 2 1 הפ רש ל משטח ה ו ו א י ח״ש 4 5 0 שח ו ר מט / ל ב ן מט 6 1 הפ רש ל כ י ו ר ח ר מ ו ן ח״ש 3 8 0 ל ב ן מ ב ר י ק 6 1 הפ רש ל כ י ו ר ח ר מ ו ן ח״ש 5 8 0 שח ו ר מט / ל ב ן מט 8 1 הפ רש ל כ י ו ר ח ר מ ו ן ח״ש 5 0 0 ל ב ן מ ב ר י ק 8 1 הפ רש ל כ י ו ר ח ר מ ו ן ח״ש 7 9 0 שח ו ר מט / ל ב ן מט 101 הפ רש ל כ י ו ר ח ר מ ו ן ח״ש 6 8 0 ל ב ן מ ב ר י ק 101 הפ רש ל כ י ו ר ח ר מ ו ן ח״ש 8 5 0 שח ו ר מט / ל ב ן מט 121 הפ רש ל כ י ו ר ח ר מ ו ן ח״ש 7 5 0 ל ב ן מ ב ר י ק 121 הפ רש ל כ י ו ר ח ר מ ו ן ח״ש 4 5 0 6 1 הפ רש ל כ י ו ר א נ ג ל י ח״ש 6 2 5 8 1 הפ רש ל כ י ו ר א נ ג ל י ח״ש 8 0 0 1 0 1 הפ רש ל כ י ו ר א נ ג ל י ח״ש 4 3 0 מ " מ 1 2 שח ו ר 61 TOPDECK הפ רש ל משטח ח״ש 4 9 0 מ " מ 1 2 ל ב ן 61 TOPDECK הפ רש ל משטח ח״ש 5 8 0 מ " מ 1 2 שח ו ר 81 TOPDECK הפ רש ל משטח ח״ש 7 8 0 מ " מ 1 2 ל ב ן 81 TOPDECK הפ רש ל משטח ח״ש 6 2 0 מ " מ 1 2 שח ו ר 101 TOPDECK הפ רש ל משטח ח״ש 8 2 0 מ " מ 1 2 ל ב ן 101 TOPDECK הפ רש ל משטח ח״ש 7 9 0 מ " מ 1 2 שח ו ר 121 TOPDECK הפ רש ל משטח ח״ש 9 9 0 מ " מ 1 2 ל ב ן 121 TOPDECK הפ רש ל משטח ח״ש 1 , 3 9 0 מ " מ 1 2 שח ו ר 151 TOPDECK הפ רש ל משטח ח״ש 1 , 6 9 0 מ " מ 1 2 ל ב ן 151 TOPDECK הפ רש ל משטח ח״ש 2 2 0 א ל ו ן 5 0 * 2 8 5 הפ רש ל משטח ב ו צ ' ר ח״ש 4 8 0 א ל ו ן 6 0 * 4 7 0 הפ רש ל משטח ב ו צ ' ר ח״ש 5 5 0 א ל ו ן 8 0 * 4 7 0 הפ רש ל משטח ב ו צ ' ר ח״ש 5 8 0 א ל ו ן 1 0 0 * 4 7 0 הפ רש ל משטח ב ו צ ' ר ח״ש 6 9 0 א ל ו ן 1 2 0 * 4 7 0 הפ רש ל משטח ב ו צ ' ר

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה 1 0 3 קוביה B o x תוספת לקוביה ח״ש 9 6 0 אג ו ז + אל ו ן + לב ן מט + שחו ר מט 4 0 / 3 0 / 3 0

כי ורים אי נטגרלים ומשטחים Wa s h b a s i n + Co u n t e r t o p

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Washbasin + Countertop ירדן Ya r d e n כיור אינטגרלי חרס 1 0 6 ח ״ש 5 2 0 6 0 / 4 6 ח״ש 6 9 0 7 5 / 4 6 ח״ש 6 9 0 8 0 / 4 6 ח ״ש 7 5 0 9 0 / 4 6 ח״ש 8 2 0 1 0 0 / 4 6 ח״ש 1 3 5 0 1 2 0 / 4 6 ח״ש 2 4 9 0 1 3 0 / 4 6 ח״ש 2 6 9 0 1 4 0 / 4 6 ח״ש 3 2 8 0 1 5 0 / 4 6 מידי M i d i כיור אינטגרלי חרס ח ״ש 5 7 0 6 0 / 4 0 ח״ש 7 2 0 8 0 / 4 0 ח״ש 9 3 0 1 0 0 / 4 0 מיני M i n i כיור אינטגרלי חרס ח ״ש 5 8 0 6 0 / 3 6 ח״ש 7 2 0 8 0 / 3 6 ח״ש 9 2 0 1 0 0 / 3 6 ס"מ ברוחב הכי ור 2 * תיתכן סטי יה של עד

כ י ו ר י ם א י נ ט ג ר ל י ם ו משטח י ם 1 0 7 ירדן Ya r d e n אנגלי E n g l i s h כיור אינטגרלי חרס ח ״ש 6 4 0 6 0 / 4 6 ח״ש 9 6 0 8 0 / 4 6 ח״ש 1 2 5 0 1 0 0 / 4 6

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 2 3 0 ח״ש 2 3 0 ח״ש 2 3 0 ונטיל קרמי כולל אוברפלו לכיורים ירדן, אנגלי, חרמון מידי ומיני 1 0 8 ונטיל קרמי לבן מבריק כולל אוברפלו POPUP-SW-OF ונטיל קרמי לבן מט כולל אוברפלו POPUP-SW-OF ונטיל קרמי שחור מט כולל אוברפלו POPUP-SW-OF Washbasin + Countertop

חרמון H e r m o n כיור אינטגרלי חרס, שחור מט / לבן מט / לבן מבריק ח״ש 1 1 0 0 שחור מט / לבן מט 61 חרמון ח״ש 5 5 0 לבן מבריק 61 חרמון ח״ש 1 2 9 0 שחור מט / לבן מט 81 חרמון ח״ש 7 5 0 לבן מבריק 81 חרמון ח״ש 1 7 5 0 שחור מט / לבן מט 101 חרמון ח״ש 9 5 0 לבן מבריק 101 חרמון ח״ש 2 1 5 0 שחור מט / לבן מט 121 חרמון ח״ש 1 3 8 0 לבן מבריק 121 חרמון 1 0 9 כ י ו ר י ם א י נ ט ג ר ל י ם ו משטח י ם

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ 1 1 0 ח״ש 3 4 5 0 6 0 ח״ש 3 5 9 0 8 0 ח״ש 3 6 9 0 1 0 0 ח״ש 3 7 9 0 1 2 0 הייקו H a i k u כיור אינטגרלי אבונייט לבן מט (שוקת) Washbasin + Countertop

1 1 1 ח״ש 1 8 5 0 6 0 ח״ש 1 9 9 0 8 0 ח״ש 2 4 8 0 1 0 0 ח״ש 2 9 9 0 1 2 0 הוואי H a w a i i כיור אינטגרלי אבונייט לבן מט (אליפסה) כ י ו ר י ם א י נ ט ג ר ל י ם ו משטח י ם

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ 1 1 2 Washbasin + Countertop

1 1 3 משטחים לכיורים מונחים ח״ש 8 8 0 6 1 / 4 6 ח״ש 1 2 5 0 8 1 / 4 6 ח״ש 1 4 5 0 1 0 1 / 4 6 ח״ש 1 6 8 0 1 2 1 / 4 6 ח״ש 2 2 6 0 1 5 1 / 4 6 ח״ש 2 4 9 0 1 6 1 / 4 6 ח״ש 2 7 5 0 1 8 1 / 4 6 שח ו ר מט T O P D E C K משטח ט ו פ דק ח״ש 4 8 0 5 0 ב ו צ ' ר א ל ו ן ל א ר ו ן נ ט י ל ה ח״ש 7 9 0 6 0 ב ו צ ' ר א ל ו ן ל א ר ו ן ח״ש 1 0 9 0 8 0 ב ו צ ' ר א ל ו ן ל א ר ו ן ח״ש 1 3 5 0 1 0 0 ב ו צ ' ר א ל ו ן ל א ר ו ן ח״ש 1 5 9 0 1 2 0 ב ו צ ' ר א ל ו ן ל א ר ו ן ח״ש 1 7 9 0 1 3 0 ב ו צ ' ר א ל ו ן ל א ר ו ן ח״ש 1 9 5 0 1 4 0 ב ו צ ' ר א ל ו ן ל א ר ו ן ח״ש 2 0 9 0 1 5 0 ב ו צ ' ר א ל ו ן ל א ר ו ן ח״ש 2 1 9 0 1 6 0 ב ו צ ' ר א ל ו ן ל א ר ו ן ס ” מ 3 . 5 ע ו ב י ב ו צ ’ ר B U T C H E R משטח ב ו צ ' ר א ל ו ן ח״ש 9 5 0 6 1 / 4 6 ח״ש 1 3 5 0 8 1 / 4 6 ח״ש 1 5 5 0 1 0 1 / 4 6 ח״ש 1 8 9 0 1 2 1 / 4 6 ח״ש 2 4 5 0 1 5 1 / 4 6 ח״ש 2 6 9 0 1 6 1 / 4 6 ח״ש 2 9 6 0 1 8 1 / 4 6 ל ב ן מט T O P D E C K משטח ט ו פ דק כ י ו ר י ם א י נ ט ג ר ל י ם ו משטח י ם

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה כיורים מונחים C o u n t e r t o p B a s i n s

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Countertop Basin 1 1 6 מלבורן Me l b o u r n e ונטיל + כיור מונח 6 0 . 5 / 3 8 / 1 2 . 5 ח״ש 8 3 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 2 9 0 ל ב ן מט ח״ש 1 2 9 0 שח ו ר מט ח״ש 1 4 9 0 ט ר א צ ו בוגטה B o g a t a ונטיל + כיור מונח 4 6 / 3 2 / 1 3 . 5 ח״ש 6 5 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 9 9 0 ל ב ן מט ח״ש 9 9 0 שח ו ר מט אוסקה O s a k a ונטיל + כיור מונח 5 0 / 3 9 . 5 / 1 4 ח״ש 7 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 0 5 0 ל ב ן מט ח״ש 1 0 5 0 שח ו ר מט

כ י ו ר י ם מ ו נ ח י ם 1 1 7 בנגקוק B a n g k o k ונטיל + כיור מונח 5 0 / 4 0 / 1 3 . 5 ח״ש 7 5 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 0 9 0 ל ב ן מט ח״ש 1 0 9 0 שח ו ר מט ח״ש 1 2 9 0 ט ר א צ ו ריו R i o ונטיל + כיור מונח 3 8 . 5 / 3 8 . 5 / 1 4 ח״ש 6 8 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 0 2 0 ל ב ן מט ח״ש 1 0 2 0 שח ו ר מט סאו פאולו S a o P a u l o ונטיל + כיור מונח 4 0 / 3 0 / 1 3 ח״ש 6 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 9 9 0 ל ב ן מט ח״ש 9 9 0 שח ו ר מט

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ מנילה Ma n i l a ונטיל + כיור מונח 1 1 8 6 0 . 5 / 3 5 / 1 1 ח״ש 8 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 0 9 0 ל ב ן מט ח״ש 1 0 9 0 שח ו ר מט ח״ש 1 2 9 0 ט ר א צ ו קאלי K a l i ונטיל + כיור מונח 6 3 / 4 2 / 1 5 ח״ש 7 5 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 0 9 0 ל ב ן מט ח״ש 1 0 9 0 שח ו ר מט מקאו Ma c a u ונטיל + כיור מונח 6 0 / 3 8 / 1 4 ח״ש 8 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 1 9 0 ל ב ן מט ח״ש 1 1 9 0 שח ו ר מט Countertop Basin

1 1 9 מומבאי Mum b a i ונטיל + כיור מונח 5 0 / 3 8 / 1 4 ח״ש 8 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 1 9 0 ל ב ן מט ח״ש 1 1 9 0 שח ו ר מט טוקיו To k y o ונטיל + כיור מונח 6 2 / 3 7 / 1 5 ח״ש 9 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 2 9 0 ל ב ן מט ח״ש 1 2 9 0 שח ו ר מט ח״ש 1 4 9 0 ט ר א צ ו סידני S y d n e y ונטיל + כיור מונח 6 0 / 4 2 / 1 4 ח״ש 7 5 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 1 9 0 ל ב ן מט ח״ש 1 1 9 0 שח ו ר מט ח״ש 1 3 9 0 ח ו ץ שח ו ר מט פ נ י ם ל ב ן ח״ש 1 4 9 0 ח ו ץ שח ו ר מט פ נ י ם ל ב ן כ י ו ר י ם מ ו נ ח י ם

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ מקאטי Ma k a t i ונטיל + כיור מונח 1 2 0 2 8 . 5 ק ו ט ר ח״ש 5 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 8 5 0 ל ב ן מט ח״ש 8 5 0 שח ו ר מט האנוי H a n o i ונטיל + כיור מונח 1 2 . 5 ג ו ב ה 3 6 ק ו ט ר ח״ש 1 0 9 0 ל ב ן מט ח״ש 1 0 9 0 שח ו ר מט ח״ש 1 0 9 0 ט ר א צ ו גראנדה G r a n a d a ונטיל + כיור מונח 1 3 ג ו ב ה 3 8 ק ו ט ר ח״ש 6 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 9 9 0 ל ב ן מט ח״ש 9 9 0 שח ו ר מט Countertop Basin

1 2 1 דלהי D e l h i J a k a r t a ונטיל + כיור מונח 3 4 / 2 7 / 1 2 ח״ש 9 9 0 ל ב ן מט ח״ש 9 9 0 שח ו ר מט ג'קרטה ונטיל + כיור מונח 4 1 / 3 4 / 1 4 ח״ש 5 5 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 9 5 0 ל ב ן מט ח״ש 9 5 0 שח ו ר מט סלבדור S a l v a d o r קדח לברז + ונטיל + כיור מונח 4 0 / 1 4 ח״ש 6 5 0 ל ב ן מ ב ר י ק כ י ו ר י ם מ ו נ ח י ם

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ שנזאן S h e n z h e n קדח לברז + ונטיל + כיור מונח 1 2 2 3 8 / 3 0 / 1 1 . 5 ח״ש 7 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 0 9 0 ל ב ן מט ח״ש 1 0 9 0 שח ו ר מט טאיפיי Ta i p e i קדח לברז + ונטיל + כיור מונח 5 2 / 4 2 / 1 5 . 5 ח״ש 8 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 1 9 0 ל ב ן מט ח״ש 1 1 9 0 שח ו ר מט Countertop Basin

1 2 3 סיאול S e o u l ונטיל + כיור חצי שקוע 5 2 . 5 / 3 6 . 5 / 1 6 . 5 ח״ש 8 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 1 9 0 ל ב ן מט ח״ש 1 1 9 0 שח ו ר מט י׳קראצ K a r a c h i ונטיל + כיור חצי שקוע 5 9 / 3 9 / 1 8 . 5 ח״ש 7 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 1 5 0 ל ב ן מט ח״ש 1 1 5 0 שח ו ר מט כ י ו ר י ם מ ו נ ח י ם

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ 1 2 4 האנוי H a n o i ונטיל + כיור מונח 1 2 . 5 ג ו ב ה 3 6 ק ו ט ר ח״ש 1 0 9 0 ט ר א צ ו מלבורן Me l b o u r n e ונטיל + כיור מונח 6 0 . 5 / 3 8 / 1 2 . 5 ח״ש 1 4 9 0 ט ר א צ ו כיורים מונחים חרס טראצו C o u n t e r t o p B a s i n Te r r a z z o Countertop Basin

1 2 5 מנילה ונטיל + כיור מונח 6 0 . 5 / 3 5 / 1 1 ח״ש 1 2 9 0 ט ר א צ ו בנגקוק B a n g k o k Man i l a ונטיל + כיור מונח 5 0 / 4 0 / 1 3 . 5 ח״ש 1 2 9 0 ט ר א צ ו טוקיו To k y o ונטיל + כיור מונח 6 2 / 3 7 / 1 5 ח״ש 1 4 9 0 ט ר א צ ו כ י ו ר י ם מ ו נ ח י ם

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ 1 2 6 כיורים מונחים בטון C o u n t e r t o p B a s i n C o n c r e t e Countertop Basin

1 2 7 גיידה G y d a אסטריד A s t r i d 3 6 . 5 ק ו ט ר ח״ש 1 2 5 0 ב ט ו ן ל ב ן ח״ש 1 2 5 0 ב ט ו ן ו ר ו ד ח״ש 1 2 5 0 ב ט ו ן שח ו ר ח״ש 1 2 5 0 ב ט ו ן ג ר פ י ט ח״ש 1 2 5 0 בטון לבן טראצו 3 8 / 3 8 / 1 4 ח״ש 1 3 9 0 ב ט ו ן ל ב ן ח״ש 1 3 9 0 ב ט ו ן ו ר ו ד ח״ש 1 3 9 0 ב ט ו ן שח ו ר ח״ש 1 3 9 0 ב ט ו ן ג ר פ י ט ח״ש 1 3 9 0 בטון לבן טראצו ונטיל + כיור מונח ונטיל + כיור מונח כ י ו ר י ם מ ו נ ח י ם

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ 1 2 8 אייבר I v a r 6 1 / 3 5 / 1 1 ח״ש 1 8 5 0 ב ט ו ן ל ב ן ח״ש 1 8 5 0 ב ט ו ן ו ר ו ד ח״ש 1 8 5 0 ב ט ו ן שח ו ר ח״ש 1 8 5 0 ב ט ו ן ג ר פ י ט ח״ש 1 8 5 0 בטון לבן טראצו הלגה H e l g a 4 6 / 3 2 / 1 3 ח״ש 1 3 5 0 ב ט ו ן ל ב ן ח״ש 1 3 5 0 ב ט ו ן ו ר ו ד ח״ש 1 3 5 0 ב ט ו ן שח ו ר ח״ש 1 3 5 0 ב ט ו ן ג ר פ י ט ח״ש 1 3 5 0 בטון לבן טראצו ונטיל + כיור מונח ונטיל + כיור מונח Countertop Basin

1 2 9 רולו R o l o אובה U b b e 5 0 / 4 0 / 1 2 ח״ש 1 6 9 0 ב ט ו ן ל ב ן ח״ש 1 6 9 0 ב ט ו ן ו ר ו ד ח״ש 1 6 9 0 ב ט ו ן שח ו ר ח״ש 1 6 9 0 ב ט ו ן ג ר פ י ט ח״ש 1 6 9 0 בטון לבן טראצו 4 0 / 3 3 / 1 4 ח״ש 1 1 9 0 ב ט ו ן ל ב ן ח״ש 1 1 9 0 ב ט ו ן ו ר ו ד ח״ש 1 1 9 0 ב ט ו ן שח ו ר ח״ש 1 1 9 0 ב ט ו ן ג ר פ י ט ח״ש 1 1 9 0 בטון לבן טראצו ונטיל + כיור מונח ונטיל + כיור מונח כ י ו ר י ם מ ו נ ח י ם

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ 1 3 0 Countertop Basin

1 3 1 פלורל P l u r a l כיור מונח מרובע נמוך 4 5 / 3 8 / 1 3 . 5 ל ב ן מ ב ר י ק/ מט ט ר ה ר ו סה י ר ו ק מ ו ס טא ו פה ח י מ ר שח ו ר ח״ש 2 , 9 9 0 שח ו ר + ט ר ה ר ו סה + י ר ו ק מ ו ס + ח י מ ר | ח ״ש 2 , 7 5 0 טא ו פה + ל ב ן מט | ח ״ש 2 , 3 2 0 ל ב ן מ ב ר י ק כ י ו ר י ם מ ו נ ח י ם

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 1 3 2

1 3 3 פלורל P l u r a l כיור מונח מרובע גבוה 4 5 / 3 8 / 2 1 . 5 ח״ש 3 , 3 8 0 שח ו ר + ט ר ה ר ו סה + י ר ו ק מ ו ס + ח י מ ר | ח ״ש 2 , 9 5 0 טא ו פה + ל ב ן מט | ח ״ש 2 , 5 5 0 ל ב ן מ ב ר י ק כ י ו ר י ם מ ו נ ח י ם ל ב ן מ ב ר י ק/ מט ט ר ה ר ו סה י ר ו ק מ ו ס טא ו פה ח י מ ר שח ו ר

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture 1 3 4 Bathroom Cabinet

1 3 5 פלורל P l u r a l כיור מונח משולש 4 0 / 4 7 / 1 3 ח״ש 3 , 3 8 0 שח ו ר + ט ר ה ר ו סה + י ר ו ק מ ו ס + ח י מ ר | ח ״ש 2 , 9 5 0 טא ו פה + ל ב ן מט | ח ״ש 2 , 5 5 0 ל ב ן מ ב ר י ק כ י ו ר י ם מ ו נ ח י ם ל ב ן מ ב ר י ק/ מט ט ר ה ר ו סה י ר ו ק מ ו ס טא ו פה ח י מ ר שח ו ר

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ 1 3 6 Wh i t e Ma t t e B l a c k Ma t t e Wh i t e Ma t t e M i n k ל ב ן מט מ י נ ק מט ל ב ן מ ב ר י ק שח ו ר מט Countertop Basin

1 3 7 אאוט ליין O u t l i n e Ma t t e Ta u p e טא ו פה 5 6 / 4 4 ח״ש 6 , 0 9 0 שח ו ר | ח ״ש 5 , 7 9 0 מ י נ ק | ח ״ש 5 , 3 9 0 טא ו פה + ל ב ן מט | ח ״ש 3 , 7 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק TV B ow l כ י ו ר י ם מ ו נ ח י ם

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ 1 3 8 Ta u p e Ma t t e Ma t t e B l a c k Wh i t e ל ב ן מ ב ר י ק טא ו פה מט שח ו ר מט Ma t t e M i n k מ י נ ק מט Countertop Basin

1 3 9 אאוט ליין O u t l i n e Ma t t e Wh i t e ל ב ן מט 4 0 ק ו ט ר ח״ש 5 , 1 5 0 שח ו ר + מ י נ ק | ח ״ש 4 , 9 8 0 טא ו פה | ח ״ש 4 , 5 0 0 ל ב ן מט | ח ״ש 3 , 9 5 0 ל ב ן מ ב ר י ק R o u n d B ow l כ י ו ר י ם מ ו נ ח י ם

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ 1 4 0 Ma t t e B l a c k Ma t t e M i n k Wh i t e Ma t t e Ta u p e ל ב ן מ ב ר י ק טא ו פה מט שח ו ר מט מ י נ ק מט Countertop Basin

1 4 1 אאוט ליין O u t l i n e Ma t t e Wh i t e ל ב ן מט 5 6 / 4 4 Pe b b l e B ow l ח״ש 6 , 1 0 0 שח ו ר | ח ״ש 6 , 4 5 0 מ י נ ק | ח ״ש 5 , 3 9 0 טא ו פה + ל ב ן מט | ח ״ש 4 , 5 0 0 ל ב ן מ ב ר י ק כ י ו ר י ם מ ו נ ח י ם

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ 1 4 2 Wh i t e Ma t t e B l a c k Ma t t e Wh i t e Ma t t e M i n k ל ב ן מט מ י נ ק מט ל ב ן מ ב ר י ק שח ו ר מט Countertop Basin

1 4 3 אאוט ליין O u t l i n e Ma t t e Ta u p e טא ו פה מט 4 7 . 5 / 4 1 S q u a r e B ow l ח״ש 5 , 1 5 0 שח ו ר + מ י נ ק | ח ״ש 4 , 5 5 0 טא ו פה + ל ב ן מט | ח ״ש 3 , 8 0 0 ל ב ן מ ב ר י ק כ י ו ר י ם מ ו נ ח י ם

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ 1 4 4 Ma t t e M i n k Ma t t e B l a c k Wh i t e Ma t t e Ta u p e ל ב ן מ ב ר י ק טא ו פה מט מ י נ ק מט שח ו ר מט Countertop Basin

1 4 5 אאוט ליין O u t l i n e Ma t t e Wh i t e ל ב ן מט 6 0 / 4 0 . 5 Ov a l B ow l ח״ש 5 , 9 9 0 שח ו ר + מ י נ ק | ח ״ש 4 , 9 0 0 טא ו פה | ח ״ש 5 , 1 8 0 ל ב ן מט | ח ״ש 3 , 7 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק כ י ו ר י ם מ ו נ ח י ם

כיורים עומדים F r e e s t a n d i n g B a s i n s

1 4 8 Freestanding Basins המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ A 4 5 1 5 7 י מ י ם . י ש ל ר כ ו ש עם ס י פ ו ן 9 0 - ז מ ן אספקה כ BTB פ ר י ט ב ה ז מ נ ה מ י ו ח דת ל ב ן מ ב ר י ק/ מט ט ר ה ר ו סה י ר ו ק מ ו ס טא ו פה שח ו ר

1 4 9 כ י ו ר י ם ע ו מ ד י ם פלורל P l u r a l F.S כיור 5 2 . 5 / 4 8 . 5 / 8 5 152 יחידת שולחן (לא לכיור) בעמוד ח״ש 7 , 9 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 9 , 5 5 0 טא ו פה + ל ב ן מט ח״ש 9 , 8 5 0 שח ו ר + ט ר ה ר ו סה + י ר ו ק מ ו ס

1 5 0 Freestanding Basins המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 5 1 כ י ו ר י ם ע ו מ ד י ם

1 5 2 Freestanding Basins המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ל ב ן מ ב ר י ק / ל ב ן מט טא ו פה מט שח ו ר מט A 4 5 1 5 9 י מ י ם . י ש ל ר כ ו ש עם ס י פ ו ן 9 0 - ז מ ן אספקה כ BTB פ ר י ט ב ה ז מ נ ה מ י ו ח דת

1 5 3 כ י ו ר י ם ע ו מ ד י ם פלורל P l u r a l יחידת שולחן ימין/שמאל לכיור מונח 1 0 3 / 6 2 / 7 3 יחידה בלבד ללא כיור, משטח קרמי, מדף עץ אגוז מלא בתמונה מוצג יחידת שולחן שמאל ח״ש 9 , 9 5 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 0 , 4 0 0 טא ו פה + ל ב ן מט ח״ש 1 0 , 8 5 0 שח ו ר

1 5 4 Freestanding Basins המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ל ב ן מ ב ר י ק/ מט טא ו פה ט ר ה ר ו סה ח י מ ר י ר ו ק מ ו ס שח ו ר מט A 4 5 1 5 9 י מ י ם . י ש ל ר כ ו ש עם ס י פ ו ן 9 0 - ז מ ן אספקה כ BTB פ ר י ט ב ה ז מ נ ה מ י ו ח דת

1 5 5 כ י ו ר י ם ע ו מ ד י ם פלורל P l u r a l יחידת כיור 1 0 0 / 5 5 / 8 3 . 5 כיור אינטגרלי חרס סראפין, מדף עץ אגוז מלא ח״ש 1 0 , 5 0 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 1 , 3 5 0 טא ו פה + ל ב ן מט ח״ש 1 2 , 2 0 0 טרה ר וסה + י ר וק מוס + שחו ר

1 5 6 Freestanding Basins המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 5 7 כ י ו ר י ם ע ו מ ד י ם

1 5 8 Freestanding Basins המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ A 4 5 1 6 1 א ו A 4 5 1 3 6 ס י פ ו ן ח ״ש 5 , 2 0 0 י ח י ד ה ע ו מ דת ל כ י ו ר נ מ ו ך 6 8 . 5 / 5 2 . 5 / 7 4 A 4 5 1 6 0 ס י פ ו ן ח ״ש 5 , 2 0 0 י ח י ד ה ע ו מ דת ל כ י ו ר ג ב ו ה 6 8 . 5 / 5 2 . 5 / 6 6 A 4 5 1 5 9 ס י פ ו ן ח ״ש 5 , 2 0 0 י ח י ד ה תל ו י ה ל כ י ו ר נ מ ו ך 6 8 . 5 / 4 9 / 7 4 A 4 5 1 5 9 ס י פ ו ן ח ״ש 5 , 2 0 0 י ח י ד ה תל ו י ה ל כ י ו ר ג ב ו ה 6 8 . 5 / 4 9 / 6 6 ל ב ן מ ב ר י ק ל ב ן מט טא ו פה מט שח ו ר מט

1 5 9 כ י ו ר י ם ע ו מ ד י ם פלורל P l u r a l יחידה לכיור

1 6 0 Freestanding Basins המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ פלורל P l u r a l אביזרים משלימים מדף עץ א ג ו ז מלא + י ח י דת שו לח ן ( לא ל כ י ו ר ) משטח חרס ח״ש 7 , 7 0 0 א ג ו ז 3 5 פ ל ו ר ל מ ר אה א ו ב א ל י ת ח״ש 7 , 7 0 0 א ל ו ן מ ו שח ר 3 5 פ ל ו ר ל מ ר אה א ו ב א ל י ת ח״ש 9 , 2 8 0 שחו ר | ח ״ש 8 , 8 5 0 טאופה + לבן מט | ח ״ש 8 , 2 7 0 ל ב ן מ ב ר י ק 5 6 / 4 1

1 6 1 אבי זרים משלימים ח״ש 2 , 7 5 0 שמא ל 5 5 פ ל ו ר ל מ ד ף א ג ו ז ח״ש 3 , 7 5 0 מתלה מגבת + שמאל 75 פלורל מדף אגוז ח״ש 3 , 7 5 0 מתלה מגבת + ימין 75 פלורל מדף אגוז ח״ש 2 , 7 5 0 י מ י ן 5 5 פ ל ו ר ל מ ד ף א ג ו ז ח״ש 3 , 7 5 0 מתלה מגבת + שמאל 75 פלורל מדף אלון מושחר ח״ש 3 , 7 5 0 מתלה מגבת + ימין 75 פלורל מדף אלון מושחר

1 6 2 Freestanding Basins המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 6 3 א ב י ז ר י ם משל י מ י ם פלורל P l u r a l סיפונים ס י פ ו ן ב ר ז י נ י ל ח״ש 1 , 0 7 0 ניקל A45159 ח״ש 1 , 2 8 5 נחושת מבריקה A4515926 ח״ש 1 , 6 0 9 שחור מט A4515936 ח״ש 1 , 6 0 9 ניקל מוברש A4515934 ח״ש 4 , 8 5 0 ניקל A45160 ח״ש 6 , 2 3 0 שחור מט A4516036 ח״ש 4 , 8 5 0 ניקל A45161 ח״ש 6 , 2 3 0 שחור מט A4516236 ח״ש 1 , 8 2 5 ניקל A45157 סט ס י פ ו ן ל כ י ו ר ע ו מ ד סט ס י פ ו ן ל י ח י ד ה נ מ ו כ ה ( ל כ י ו ר ג ב ו ה ) סט ס י פ ו ן ל י ח י ד ה ג ב ו הה ( ל כ י ו ר נ מ ו ך )

1 6 4 Freestanding Basins המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 6 5 כ י ו ר י ם ע ו מ ד י ם איסטנבול I s t a n b u l ח״ש 1 1 , 1 0 0 6 0 . 5 / 6 1 . 5 / 8 5 F.S כיור המח י ר ל כ י ו ר ב ל ב ד

1 6 6 Freestanding Basins המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 1 , 3 8 0 6 5 / 5 3 / 8 5 ח״ש 5 , 0 0 0 6 5 / 5 3 / 8 5 ח״ש 1 , 5 9 0 8 0 / 5 3 / 8 5 ח״ש 5 , 8 0 0 8 0 / 5 3 / 8 5 ח״ש 1 , 9 3 0 1 0 0 / 5 3 / 8 5 ח״ש 6 , 4 0 0 1 0 0 / 5 3 / 8 5 ואלרטה Va l a r t e רגלי מתכת + כיור ח״ש 7 4 0 ר ג ל ל כ י ו ר ואלרטה Va l a r t e F.S

1 6 7 כ י ו ר י ם ע ו מ ד י ם ואלרטה Va l a r t e רגליים ניקל קדחים בהזמנה מיוחדת 3 כיור | לברז בלבד 1 כיור בעל קדח | התמונה להמחשה בלבד

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Bathroom Furniture

ר י ה ו ט אמ ב ט י ה כיורי מטבח K i t c h e n S i n k s

1 7 0 Kitchen Sinks המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ 60 אקו E c o ל ב ן ח ל ב י י סמ י ן ה ו ו א נ ה ט י ט נ י ו ם שח ו ר קדחים, קידוח יבוצע בשטח 5 , הכנה ל 60 מתאים לארון כ י ו ר מט ב ח ג ר נ י ט ח״ש 2 , 0 9 0 5 9 / 5 0 / 2 0

1 7 1 כ י ו ר י מט בח ל ב ן ח ל ב י י סמ י ן ה ו ו א נ ה ט י ט נ י ו ם שח ו ר ח״ש 2 , 6 9 0 7 6 / 5 0 / 2 0 76 אטלנטיק A t l a n t i c קדחים, קידוח יבוצע בשטח 5 , הכנה ל 90/80 מתאים לארון כ י ו ר מט ב ח ג ר נ י ט

1 7 2 Kitchen Sinks המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ל ב ן ח ל ב י י סמ י ן ה ו ו א נ ה ט י ט נ י ו ם שח ו ר 85 יוניברסו אחד וחצי U n i v e r s o קדחים, קידוח יבוצע בשטח 5 , הכנה ל 90 מתאים לארון כ י ו ר מט ב ח ג ר נ י ט ח״ש 2 , 8 5 0 8 5 / 5 0 / 2 0

1 7 3 כ י ו ר י מט בח 85 הרמוני כפול H a r m o n y ל ב ן ח ל ב י אלומניום מא ר ו ן ט י ט נ י ו ם שח ו ר קדחים, קידוח יבוצע בשטח 5 , הכנה ל 90 מתאים לארון כ י ו ר מט ב ח ג ר נ י ט ח״ש 2 , 9 5 0 8 5 / 5 0 / 2 0

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=